องค์กรเเห่งการเรียนรู้

Displaying 1-5 of 7 results.
แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2564 (LPA)ด้าน1-5
แนวทางการปฏิบัติการลาออกของข้าราชการและพนักงานจ้าง 2564
คู่มือการลาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ลาดหญ้า
ประกาศ อบต.จังหวัดกาญจนบุรี