สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

ร้อยเอกมานะ ทองรอด เบอร์โทรศัพท์ 085-265-2252


สาคร ไวยิ่งยุทธ เบอร์โทรศัพท์ 086-162-3516