สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

นายสมศักดิ์ ชัยธรรม


นายสมชิต เอี่ยมทอง