พิพิธภัณฑ์วัดทุ่งลาดหญ้า

     ภายในวัดทุ่งลาดหญ้า เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์วัดทุ่งลาดหญ้า

จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เช่น วัดขุนแผน วัดแม่หม้าย วัตถุโบราณ ตำหรับยาโบราณ ซากสัตว์โบราณ หม้อชามโบราณ
และนิทานพื้นบ้าน เรื่องขุนช้าง-ขุนแผน เพื่อถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลัง

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง