แหล่งโบราณสถานเมืองกาญจนบุรีเเก่า

พิกัด

    N 14.11710
    E 99.40035

สถานที่ตั้ง

    ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมา

    โบราณสถานในเขตเมืองกาญจนบุรีเก่ารเคยเป็นสถานที่ตั้งของเมืองหน้าด่านในการสกัดกั้นการเดินทัพของพม่าซึ่งยกเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ตั้งแต่สมัยอยุธยานจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนสภาพปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยของแนวกำแพงดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 167 x 355 เมตร มีป้อมค่ายอยู่ทั้ง 4 มุมนโบราณสถานบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ วัดป่าเลไลยก์ วัดขุนแผน วัดแม่หม้ายเหนือ วัดแม่หม้ายใต้และวัดนางพิมหรือวัดกาญจนบุรีเก่าและป้อมเมืองกาญจนบุรีเก่า

    นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถเยี่ยมชมโบราณสถานในเขตเมืองกาญจนบุรีเก่าทุกวัน

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง