สถานีตำรวจภูธรลาดหญ้า

    ตั้งอยู่ที่ 300 หมู่ 2 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190

โทรศัพท์ 034-589244


ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง