ตลาดน้ำโยเดีย

    ตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์ เป็นตลาดน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดกาญจนบุรี คำว่า “กองถ่ายฯ” นั้นหมายถึงกองถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” นักอ่านทั้งหลายคงร้องอ๋อ นึกออกกันแล้วใช่ไหมครับว่าตลาดแห่งนี้อยู่ที่ไหน เพราะภาพยนตร์เรื่อง “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” นั้นมีสถานที่สร้างฉากถ่ายทำอยู่ในค่ายสุรสีห์ กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งใช้งบประมาณกว่า 700 ล้านบาท สำหรับการปรับพื้นที่ราว 1,500 ไร่ จากสภาพเดิมที่เป็นป่า และการก่อสร้างฉากต่างๆแบบกึ่งถาวร ทั้งของอยุธยาและพม่า รวมถึงวังของเขมร ฯลฯ โดยใช้เวลานานถึง 6 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2553 เมื่อแล้วเสร็จก็นับว่าเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีฉากประณีตวิจิตรบรรจงที่สุดแห่งหนึ่งและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับโลก

    กองทัพบกของไทยเรามีนโยบายพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตทหารมานานแล้ว ที่เมืองกาญจน์นี่ก็เช่นกัน พลตรี ณัฐ อินทรเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี ได้ส่งเสริมโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในหน่วยทหารค่ายสุรสีห์ให้เป็นที่รู้จักของประชาชน เพื่อเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของกาญจนบุรีซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยาม โดยการสนับสนุนให้จัดตั้ง “ตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์” ขึ้น หลังจากที่ภาพยนตร์ได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้ว ซึ่งสอดรับกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลใน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ รวมถึงกระจายรายได้สู่กำลังพลและครอบครัวด้วย

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง