ชินโตะปาร์ค

    “สวนสันติภาพชินโตะ” (Shinto Kanchanaburi Peace Memorial Park)  เป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นโดยสมาคมสันติภาพแห่งเอเชีย  ด้วยความร่วมมือของหลายองค์กรจากประเทศญี่ปุ่น  ในโอกาสครบ 50 ปี ที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง  ด้วยความปรารถนาที่ต้องการให้ภูมิภาคเอเชียในศตวรรษที่ 21    มีความสงบ มั่นคง สันติภาพอย่างถาวร และขยายสู่สากลโลกต่อไป  จึงได้สร้างสวนสาธารณะแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นในสมัยก่อน โดยซื้อที่ดินส่วนหนึ่งของวัดลาดหญ้าซึ่งอยู่อีกฟากของแม่น้ำแควใหญ่  ออกแบบและตกแต่งพื้นที่เป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่น  ด้านหน้าทางเข้ามีลักษณะเป็นซุ้มประตูคล้ายวัดญี่ปุ่น  และทางเดินหินแกรนิตที่ทอดยาวต่อเนื่องไปจนถึงก้อนหินขนาดใหญ่ที่จารึกด้วยภาษาญี่ปุ่นบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้  สองข้างทางเดินร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่  ฝั่งซ้ายมีศาลาทรงญี่ปุ่นให้เข้าไปนั่งพักทอดกายหลบแดด  ฝั่งขวามีประติมากรรมที่ระลึกสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  เมื่อเข้าไปภายในสวนสาธารณะ มีหอระฆังให้ขึ้นไปชมวิวจากมุมสูง และที่ริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ มีศาลเจ้าญี่ปุ่นทำด้วยไม้ทั้งหลัง ตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้ ให้อารมณ์เสมือนได้ไปเยือนประเทศญี่ปุ่นจริงๆ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง