ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00 น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมริ้วขบวนอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลาดหญ้า วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00 น. และแต่งกายด้วยผ้าไทย สีเหลือง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!