กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ.กองพลทหารราบที่ 9..

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

26 ก.ค.2562 เวลา 09.00 น.นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ.กองพลทหารราบที่ 9..

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!