ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยทำความสะอาด ดัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน อบต.ลาดหญ้า

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

26 ก.ค.2562 เวลา 10.00 น.นายชูชาติ เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง อบต.ลาดหญ้า ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยทำความสะอาด ดัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน อบต.ลาดหญ้า เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562..

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!