ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันทำ "ECO BRICKS" เพื่อนำไปก่อสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียน bamboo school เพื่อเด็กไร้สัญชาติในจังหวัดกาญจนบุรี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!