โครงการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)

ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 - 9 เมษายน 2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง