ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของ อบต.ลาดหญ้า อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ขอเชิญชวนผู้มาติดต่อราชการกับ อบต.ลาดหญ้า อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของ อบต.ลาดหญ้า โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/1DS4Po5_RZQVk6lJWDmsBfz78G8rORJeDuDGlH2qaAs8/viewform?ts=5f0c1cc9&edit_requested=true

 

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!